Share this Job

Project Lead Poland - Offshore Wind/Menadżer Projektu

Location(s): 

Warszawa, Masovian, PL, 00-838 Gdynia, Pomeranian, PL, 81-451

 

RWE Offshore Wind Poland sp. z o.o., Warszawa, Gdynia

To start as soon as possible, Full time, Permanent

 

Functional area: Project Development 

 

 

W związku z dynamicznym rozwojem sektora energetyki wiatrowej do naszego zespołu w Polsce poszukujemy osoby na stanowisko Menadżera Projektu / Project Leada, która dołączy do działu morskich farm wiatrowych.

W RWE czeka Cię rozwojowe stanowisko pracy, a twoje codzienne zadania będą związane z nawiązywaniem relacji, aktywnym uczestnictwem w procesie decyzyjnym i wdrożeniowym. Naszym celem jest przesuwanie granic tego, co możliwe. Aby to osiągnąć, potrzebujemy ciekawych świata i zaangażowanych pracowników, którzy chcą stawiać czoła nowym wyzwaniom. Czy szukamy właśnie kogoś takiego, jak Ty?
W RWE będziesz poruszać się w niezwykle ciekawej branży morskiej energetyki wiatrowej, gdzie każdego dnia zmierzysz się z nowymi, ekscytującymi wyzwaniami, dzięki czemu będziesz się rozwijać, osiągać swoje cele, a przy tym także czerpać ze swojej pracy prawdziwą przyjemność.
Dołączając do naszego zespołu, będziesz współpracować z doświadczonymi koleżankami i kolegami o silnej motywacji do działania. Twoja praca będzie w dużej mierze przyczyniać się do budowania pozycji RWE Renewables jako producenta zrównoważonej energii. 

Działamy w międzynarodowym środowisku, więc kandydat na to stanowisko musi być otwarty na regularne podróże służbowe, posługiwać się pewnie językiem angielskim i chcieć wspólnie z nami rozwijać się i tworzyć branżę, która inwestuje w przyszłość.

 

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na stanowisku Project Leada będzie odpowiedzialna za budowanie własnego zespołu projektowego, współtworzenie strategii rozwoju, realizację budżetu i prac zgodnie z harmonogramem, nadzór nad kierowaniem i koordynacją projektów. Zakres obowiązków na tym stanowisku będzie złożony, ponieważ obejmuje kierowanie zespołem zarówno pracującym lokalnie, jak i składającym się z pracowników na szczeblu międzynarodowym zajmujących się kwestiami technicznymi, zezwoleniami i zagadnieniami handlowymi. Praca na tym stanowisku wymaga nawiązywania relacji z zewnętrznymi podmiotami, tj. między innymi dostawcami, partnerami i instytucjami rządowymi. Twoja rola będzie wiązała się także z odpowiedzialnością za prowadzenie projektów od najwcześniejszych etapów aż do momentu podjęcia decyzji o budowie inwestycji. 

Wybrana kandydatka lub kandydat będzie ważnym członkiem zespołu RWE, czyli spółki o ambitnych celach rozwojowych. Idealnym kandydatom na stanowisku Project Leada oferujemy szansę wykorzystywania ich wyjątkowych umiejętności, aby dalej wspierać rozwijanie działalności RWE Renewables w niezwykle konkurencyjnej branży morskiej energetyki wiatrowej.  

 

Zakres obowiązków:
•    kierowanie i koordynacja procesu inicjowania i rozwoju projektów offshore do momentu wydania pozytywnej decyzji inwestycyjnej;
•    odpowiedzialność za wszystkie kwestie związane z zarządzaniem projektami, w tym pozyskiwanie środków, kontrola harmonogramu i budżetu zgodnie z założeniami projektu;
•    zgłębienie i optymalizacja analiz biznesowych we współpracy z zespołem;
•    reprezentowanie RWE Renewables w obszarze morskiej energetyki wiatrowej na wydarzeniach lokalnych i regionalnych z udziałem interesariuszy, w ramach sieci kontaktów oraz w kontaktach z odpowiednimi władzami;
•    zarządzanie działaniami projektowymi w celu zbudowania i utrzymania stabilnego i skutecznego zespołu projektowego, który wpisuje się w charakter organizacji;
•    gwarantowanie zgodności działań projektowych podejmowanych na etapie przygotowawczym i poprzedzającym budowę z wymaganiami i warunkami projektu;
•    raportowanie postępów i prezentowanie materiałów decyzyjnych Komitetowi sterującemu i poszczególnym interesariuszom zewnętrznym

 

Profil kandydatki/kandydata:
Praca na tym stanowisku wymaga umiejętności działania w zespole, komunikatywności, dobrej organizacji pracy i silnej motywacji. Idealna kandydatka lub kandydat powinna podzielać także naszą pasję do energii wiatrowej! Zapraszamy osoby wszechstronne, które potrafią przekonywać innych i kierują się instynktem biznesowym, zachowując przy tym nutkę elastyczności. 

Od kandydatów oczekujemy również:
•    ukończonych studiów na kierunku inżynierskim, w obszarze energii odnawialnej, zarządzania lub kierunków zbliżonych; 
•    dyplomu w zakresie zarządzania projektami; 
•    znajomość energetyki wiatrowej, ze szczególnym morskiej energetyki wiatrowej będzie dodatkowym atutem;
•    potwierdzone doświadczenie w zakresie zarządzania złożonymi projektami i doświadczenie w kierowaniu zespołem złożonym z osób pracującym na różnych stanowiskach;
•    rozwinięte umiejętności analityczne, uporządkowane i proaktywne podejście do wykonywanych obowiązków cechujące się silną motywacją wewnętrzną;
•    ugruntowane umiejętności zarządzania własną produktywnością, ze znaczącym naciskiem na realizowanie działań i umiejętność wykonywania zróżnicowanych i wymagających zadań, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wyników pracy pod presją czasu;
•    umiejętność tłumaczenia złożonych i szczegółowych kwestii projektowych w sposób bezpośredni i jasny;
•    praktyczne podejście do pracy, przy zachowaniu elastyczności i otwartości;
•    zdolność inicjowania i brania odpowiedzialności za realizację różnorodnych działań, odpowiadając przy tym jednocześnie na wymagania związane z działalnością firmy;
•    perfekcyjne umiejętności interpersonalne, szczególnie w zakresie kierowania zespołami złożonymi z osób na różnych stanowiskach;

 

Praca w biurze w Warszawie lub Gdyni. W pracy posługujemy się na co dzień językiem angielskim, jednak z uwagi na to, że osoba na tym stanowisku będzie funkcjonować na rynku polskim, od kandydatów oczekujemy również biegłej znajomości języka polskiego. Znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem;

Zgłoszenia na to stanowisko prosimy składać w języku angielskim. 

Aplikacje rozpatrujemy na bieżąco, zachęcamy więc do przesłania zgłoszenia w dowolnym momencie aż do 16.10.2022.

W RWE każdego traktujemy jednakowo i witamy z otwartymi ramionami! Dokładamy wszelkich starań, aby w zespołach w ramach RWE promować różnorodność i równość płci, ponieważ wiemy, że takie działania przekładają się na realne korzyści. Dlatego też interesujesz nas właśnie TY.
 
Oferta:
Czym jest RWE? Jesteśmy globalną spółką, skupiającą się na zrównoważonym rozwoju, dekarbonizacji i innowacjach. Nasz zespół z pasją opracowuje, buduje, zarządza i operuje projektami z obszaru energetyki wiatrowej i słonecznej oraz składowania energii. Jesteśmy częścią grupy działającej w branży energetycznej, która dąży do rozwijania energii odnawialnej i pracujemy ramię w ramię z około 3,5 tysiącem naszych kolegów i koleżanek z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i rejonu Pacyfiku. Innymi słowy, nasza organizacja oferuje swoim pracownikom niezwykłe możliwości rozwoju. Osoba na tym stanowisku sama decyduje o tym, jak wygląda jej zawodowa codzienność. Kulturę naszej organizacji cechuje przedsiębiorczość, otwartość i zaangażowanie. Pracując z nami, wkraczasz na ścieżkę dynamicznej kariery, na której codziennie czekają na Ciebie nowe kontakty, stały rozwój i strategia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The wind power industry is growing and we want to strengthen our team in Poland with a Project Lead  to our offshore department.

At RWE you will have a dynamic job where relationships building, hands-on decision making and progression will be an integrate part of your daily work. Our driving force is to push boundaries which can only be achieved by having curious and dedicated employees with a will to constantly challenge themselves. Are you who we are looking for?
At RWE you will have the opportunity to work in an exciting business environment, where every day will present new and interesting challenges which will help you grow and reach your goals and hopefully having fun throughout the way.
As a member of our team you will work together with motivated and knowledgably colleagues where your contribution will be an important part of RWE Renewables' journey for a sustainable energy production. 

We work in an international context which requires regular travel and are we now looking for you who want to develop with us in an industry that invests for the future.

 

Responsibilities:
In the role as Project Lead you will be responsible for establishing your project team, contributing to the development strategy, be accountable for the budget and the schedule, lead the overall steering and the coordination of your project(s). Your role will be complex as the team you manage will be located both locally and within the global functions for technical, consenting and commercial expertise. In the role you will form relationships with external stakeholders which includes suppliers, partners and governmental authorities. You will be responsible for the development of your projects from an early stage until the construction investment decision. 

This is an exciting role within RWE and the successful applicant will be a key member of a company with ambitious growth targets. We are offering you, a self-confident and independent Project Lead the possibility to leverage your existing skill-sets to further enhance the capabilities of RWE Renewables in the highly competitive area of offshore wind.  
•    Lead and coordinate the origination and development of Offshore projects until a successful investment decision;
•    Be responsible for all project management matters including project resourcing, schedule and budget follow-up in accordance with the project programme;
•    Understand and optimize the business case together with your team;
•    Represent RWE Renewables on Offshore related topics at local and regional stakeholder events, in networks and towards respective authorities;
•    Manage project activity to build and maintain a stable and effective project team with links into the organization;
•    Ensure that the project activities during the development and pre-construction phases meets the project requirements and conditions;
•    Report progress and present decision material to the Steering committee as well as relevant external stakeholder

 

Your profile:
To thrive and succeed in this team-focused and fun job, we believe that you are communicative, structured and driven and that you of course share our passion for wind power! In addition, you should be an all-round artist with a personal impact and a commercial mind topped off with a little flexibility. 
•    Master Degree in Engineering, Renewable Energy, Business or equivalent; 
•    Project management degree; 
•    Knowledge of wind energy, ideally Offshore Wind Development is an advantage;
•    Proven experience of managing a complex projects and experience of leading a multi-functional team;
•    Strong analytical skill, self-motivated, structured and proactive working approach;
•    Strong ability to manage own performance, with a significant focus on delivery and an ability to balance a varied and challenging workload, whilst producing high quality results in demanding timeframes;
•    Ability to explain complex and detailed project issues in a straightforward way;
•    Hands-on approach, flexible, confident and in an open minded manner;
•    Ability to be proactive and take responsibility for a wide range of matters, while responding to business demands;
•    Excellent interpersonal skills, particularly for leading teams  across different functions;

 

You will be based in Warszawa or Gdynia. Our business language is English, but since you will mainly work in Poland and hence, you must be fluent in Polish in addition to English. Other language skills are an advantage. Please however apply in English. 

We handle applications on an ongoing basis, so feel free to apply for the position as soon as possible but latest 16.10.2022.

Everyone is equally different and everyone is welcome at RWE! At RWE, we work actively for increased diversity and gender equality, because we know that it gives good results. That's why YOU are interesting to us.
 
We offer:
Who is RWE? We’re a global company committed to sustainability, decarbonization, and innovation. Our team is passionate about developing, building, owning, and operating wind, solar and energy storage projects. We are part of an energy group with high ambitions for renewable energy and we are in the starting pits for our journey together with approximately 3,500 colleagues in Europe, North and South America, Asia and the Pacific. In other words, there are good opportunities to develop further within the organization. In your role, you have great freedom to set up your work in the way that suits you. Our culture is characterized by entrepreneurship, openness and commitment. With us, you get a dynamic job where relationships, development and strategy will become an even bigger part of your everyday life.

Promoting diversity (40x40) special offers for parents & children (40x40) flexible working times (40x40) health services (40x40) staff events (40x40) training/human resources development (40x40) career promotion (40x40) attractive remuneration (40x40)  good transport connection (40x40) 

rwe.com/career

Apply now with just a few clicks: ad code 76507, application deadline 11/12/2022.

Any questions? Sylwia Szymanska, s.szymanska@rwe.com

 

We look forward to meeting you!

 

We value diversity and therefore welcome all applications, irrespective of gender, disability, nationality, ethnic and social background, religion and beliefs, age or sexual orientation and identity.

 

Of course, you can find us on LinkedIn, Twitter and Xing, too.

 

RWE represents change, innovation and sustainability. As one of the world’s leading generators of electricity from renewable energy sources, we aim to be carbon-neutral by 2040 and to enable a sustainable life for people around the world. To achieve this, we are looking for dynamic and motivated people to join us in creating a sustainable and secure energy future.

 

RWE Renewables GmbH, based in Essen, Germany, is RWE’s youngest subsidiary and one of the world’s leading companies in the field of renewable energies. With an international team of around 3,500 employees, we are drivers of the energy transition – and provide electricity for a sustainable life. Our total capacity of more than 9 gigawatts results from onshore and offshore wind parks, photovoltaic plants and battery storage. We focus on growth: on the American continent, on the European core markets and on new markets in the Asia-Pacific region.


Job Segment: Sustainability, Wind Energy, Project Manager, Social Media, Network, Energy, Technology, Marketing