Share this Job

Business Development Manager - Offshore Wind/Menadżer ds. Rozwoju

Location(s): 

Warszawa, Masovian, PL, 00-838 Gdynia, Pomeranian, PL, 81-451

 

RWE Offshore Wind Poland sp. z o.o., Warszawa, Gdynia

To start as soon as possible, Full time, Permanent

 

Functional area: Project Development 

 

W związku z dynamicznym rozwojem sektora energetyki wiatrowej do naszego zespołu w Polsce poszukujemy osoby na stanowisko Menadżera ds. Rozwoju, która dołączy do działu morskich farm wiatrowych.

W RWE czeka Cię rozwojowe stanowisko pracy, a twoje codzienne zadania będą związane z nawiązywaniem relacji, aktywnym uczestnictwem w procesie decyzyjnym i wdrożeniowym. Naszym celem jest przesuwanie granic tego, co możliwe. Aby to osiągnąć, potrzebujemy ciekawych świata i zaangażowanych pracowników, którzy chcą stawiać czoła nowym wyzwaniom. Czy szukamy właśnie kogoś takiego, jak Ty?
W RWE będziesz poruszać się w niezwykle ciekawej branży morskiej energetyki wiatrowej, gdzie każdego dnia zmierzysz się z nowymi, ekscytującymi wyzwaniami, dzięki czemu będziesz się rozwijać, osiągać swoje cele, a przy tym także czerpać ze swojej pracy prawdziwą przyjemność.
Dołączając do naszego zespołu, będziesz współpracować z doświadczonymi koleżankami i kolegami o silnej motywacji do działania. Twoja praca będzie w dużej mierze przyczyniać się do budowania pozycji RWE Renewables jako producenta zrównoważonej energii. 

Działamy w międzynarodowym środowisku, więc kandydat na to stanowisko musi być otwarty na regularne podróże służbowe, posługiwać się pewnie językiem angielskim i chcieć wspólnie z nami rozwijać się i tworzyć branżę, która inwestuje w przyszłość.

 

Zakres obowiązków:
•    opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju poprzez inicjowanie nowych możliwości rozwoju działalności w branży morskiej energetyki wiatrowej 
•    przyczynianie się do wzmacniania pozycji RWE Offshore Wind 
•    występowanie w imieniu RWE Offshore Wind przy zawieraniu kontraktów z potencjalnymi parterami
•    utrzymywanie stałych kontaktów z partnerami, w celu budowania optymalnej pozycji RWE Offshore Wind, przy jednoczesnym unikaniu czynników ryzyka dla prowadzonej przez spółkę działalności
•    wsparcie czynności w ramach rozwoju działu Offshore, działań w obszarze budżetowania, strategii i uzyskiwania zgód Zarządu
•    udzielanie ogólnych porad handlowych w kwestiach dotyczących morskiej energetyki wiatrowej w odniesieniu do portfela spółki


Wybrana kandydatka lub kandydat będzie ważnym członkiem zespołu RWE, czyli spółki o ambitnych celach rozwoju. Idealnym kandydatom na stanowisku Menadżera ds. Rozwoju oferujemy szansę wykorzystywania ich wyjątkowych umiejętności, aby dalej wspierać rozwijanie działalności RWE Renewables w niezwykle konkurencyjnej branży morskiej energetyki wiatrowej.  


Profil kandydatki/kandydata:
Praca na tym stanowisku wymaga umiejętności działania w zespole, komunikatywności, dobrej organizacji pracy i silnej motywacji. Idealna kandydatka lub kandydat podziela także naszą pasję do morskiej energii wiatrowej! Zapraszamy osoby wszechstronne, które potrafią przekonywać innych i kierują się instynktem biznesowym, zachowując przy tym nutkę elastyczności. 

Od kandydatów oczekujemy również:
•    ukończonych studiów w zakresie zarządzania, na kierunkach inżynierskich, w obszarze energii odnawialnej, środowiska lub na zbliżonych kierunkach 
•    kilku lat doświadczenia zawodowego 
•    doświadczenia zawodowego w sektorze komercyjnym, energetyki, innowacji, handlu, zarządzania inwestycyjnego lub w pracy na stanowisku eksperckim ds. rozwoju biznesu
•    umiejętności wywierania wpływu na rynek, potencjalnych partnerów i inne osoby zainteresowane, w celu tworzenia szans korzystnych dla RWE Offshore Wind
•    Świetnych kompetencji komunikacyjnych, w tym potwierdzonej umiejętności przekonywania, zachęcania do podejmowania wyzwań i budowania zaufania na wszystkich poziomach i stanowiskach w ramach organizacji. 
•    Umiejętności formułowania rekomendacji i skutecznej realizacji podjętych decyzji w odpowiednich ramach czasowych, przy jednoczesnym raportowaniu kluczowych kwestii do Zarządu 
•    doświadczeni w opracowywaniu procedur rozwoju biznesowego, inicjatyw w zakresie podejmowania nowych przedsięwzięć i tym podobnych będzie dodatkowym atutem. Dodatkową korzyścią będzie także doświadczenie w sektorze morskiej energii odnawialnej. 
•    Pożądane jest też ogólne rozeznanie w obszarze elementów charakterystycznych dla morskiej energetyki wiatrowej, takich jak czynniki kosztowe czy kluczowe szanse i zagrożenia.  
•    Oczekujemy  elastycznego podejścia do międzynarodowych podróży służbowych. 
•    Praca w biurze w Warszawie lub Gdyni. W pracy posługujemy się na co dzień językiem angielskim, jednak z uwagi na to, że osoba na tym stanowisku będzie funkcjonować na rynku polskim, od kandydatów oczekujemy również biegłej znajomości języka polskiego. Znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem;
Zgłoszenia na to stanowisko prosimy składać w języku angielskim. 

Aplikacje rozpatrujemy na bieżąco, zachęcamy więc do przesłania zgłoszenia w dowolnym momencie aż do 16.10.2022

W RWE każdego traktujemy jednakowo i witamy z otwartymi ramionami! Dokładamy wszelkich starań, aby w zespołach w ramach RWE promować różnorodność i równość płci, ponieważ wiemy, że takie działania przekładają się na realne korzyści. Dlatego też interesujesz nas właśnie TY.

 

Oferta:
Czym jest RWE? Jesteśmy globalną spółką, skupiającą się na zrównoważonym rozwoju, dekarbonizacji i innowacjach. Nasz zespół z pasją opracowuje, buduje, zarządza i operuje projektami z obszaru energetyki wiatrowej i słonecznej oraz składowania energii. Jesteśmy częścią grupy działającej w branży energetycznej, która dąży do rozwijania energii odnawialnej i pracujemy ramię w ramię z około 3,5 tysiącem naszych kolegów i koleżanek z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i rejonu Pacyfiku. Innymi słowy, nasza organizacja oferuje swoim pracownikom niezwykłe możliwości rozwoju. Osoba na tym stanowisku sama decyduje o tym, jak wygląda jej zawodowa codzienność. Kulturę naszej organizacji cechuje przedsiębiorczość, otwartość i zaangażowanie. Pracując z nami, wkraczasz na ścieżkę dynamicznej kariery, na której codziennie czekają na Ciebie nowe kontakty, stały rozwój i strategia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The wind power industry is growing and we want to strengthen our team in Poland with a Business Development Manager to our offshore department.

At RWE you will have a dynamic job where relationships building, hands-on decision making and progression will be an integrate part of your daily work. Our driving force is to push boundaries which can only be achieved by having curious and dedicated employees with a will to constantly challenge themselves Are you who we are looking for?
At RWE you will have the opportunity to work in the exciting business of offshore wind power, where every day will present new and interesting challenges which will help you grow and reach your goals and hopefully having fun throughout the way.
As a member of our team you will work together with motivated and knowledgably colleagues where your contribution will be an important part of RWE Renewables' journey for a sustainable energy production 

We work in an international context which requires regular travel, with English as a business language and are we now looking for you who want to develop with us in an industry that invests for the future.

 

Responsibilities:  
•    Prepare and execute the growth strategy through origination of new development opportunities within offshore wind 
•    Contribute to establishing RWE Offshore Wind  presence 
•    Represent Offshore Wind in the contacts with potential partners
•    Maintain ongoing relationships with partners ensuring RWE Offshore Wind position is optimized whilst mitigating risks to the business
•    Support Offshore development activities, budgeting, strategy and board approval processes
•    Provide general commercial expertise within the offshore department as issues arise across the portfolio


This is an exciting role within RWE and the successful applicant will be a key member of a company with ambitious growth targets. We are offering you, a self-confident and independent Business Development Manager role the possibility to leverage your existing skill-sets to further enhance the capabilities of RWE Renewables in the highly competitive area of offshore wind.  


Your profile:
To thrive and succeed in this team-focused and fun job, we believe that you are communicative, structured and driven and that you of course share our passion for wind power! In addition, you should be an all-round artist with a personal impact and a commercial mind topped off with a little flexibility. 
•    Degree in business administration, engineering, renewable energy, environment or similar subject 
•    A few years of relevant experience 
•    Experienced commercial professional with experience in the energy sector, innovations, commercial, investment management or business development roles
•    Ability to influence markets, potential partners and other stakeholders in order to create opportunities advantageous to RWE Offshore Wind
•    Excellent communication skills with proven ability to persuade, challenge and build credibility at all levels, across functions of the business.  
•    Ability to make recommendations and implement decisions effectively, in a timely manner, while reporting key issues to management 
•    Hands-on experience devising the implementation of business growth, origination initiatives or similar is desirable. Previous experience within the offshore renewable energy industry is advantageous.  
•    General understanding of the components of offshore wind assets including cost drivers and key risks and opportunities is desirable.  
•    A flexible approach as some international travel  can be expected.  

 

You will be based in Warszawa or Gdynia. Our business language is English, but since you will mainly work in Poland and hence, you must be fluent in Polish in addition to English. Other language skills are an advantage. Please however apply in English. 

We handle applications on an ongoing basis, so feel free to apply for the position as soon as possible but latest 16.10.2022.

Everyone is equally different and everyone is welcome at RWE! At RWE, we work actively for increased diversity and gender equality, because we know that it gives good results. That's why YOU are interesting to us.

 

We offer:
Who is RWE? We’re a global company committed to sustainability, decarbonization, and innovation. Our team is passionate about developing, building, owning, and operating wind, solar and energy storage projects. We are part of an energy group with high ambitions for renewable energy and we are in the starting pits for our journey together with approximately 3,500 colleagues in Europe, North and South America, Asia and the Pacific. In other words, there are good opportunities to develop further within the organization. In your role, you have great freedom to set up your work in the way that suits you. Our culture is characterized by entrepreneurship, openness and commitment. With us, you get a dynamic job where relationships, development and strategy will become an even bigger part of your everyday life.

 


Promoting diversity (40x40) special offers for parents & children (40x40) flexible working times (40x40) company pension scheme (40x40) health services (40x40) staff events (40x40) training/human resources development (40x40) career promotion (40x40) support of extra-occupational studies (40x40) attractive remuneration (40x40) social commitment (40x40) good transport connection (40x40) 

rwe.com/career

Apply now with just a few clicks: ad code 76519, application deadline 11/12/2022.

Any questions? Sylwia Szymanska, s.szymanska@rwe.com

 

We look forward to meeting you!

 

We value diversity and therefore welcome all applications, irrespective of gender, disability, nationality, ethnic and social background, religion and beliefs, age or sexual orientation and identity.

 

Of course, you can find us on LinkedIn, Twitter and Xing, too.

 

RWE represents change, innovation and sustainability. As one of the world’s leading generators of electricity from renewable energy sources, we aim to be carbon-neutral by 2040 and to enable a sustainable life for people around the world. To achieve this, we are looking for dynamic and motivated people to join us in creating a sustainable and secure energy future.

 

RWE Renewables GmbH, based in Essen, Germany, is RWE’s youngest subsidiary and one of the world’s leading companies in the field of renewable energies. With an international team of around 3,500 employees, we are drivers of the energy transition – and provide electricity for a sustainable life. Our total capacity of more than 9 gigawatts results from onshore and offshore wind parks, photovoltaic plants and battery storage. We focus on growth: on the American continent, on the European core markets and on new markets in the Asia-Pacific region.


Job Segment: Sustainability, Business Development, Wind Energy, Engineer, Energy, Sales, Engineering