Share this Job

Bid Manager - Offshore Wind/Menadżer ds. Ofertowania

Location(s): 

Warszawa, Masovian, PL, 00-838 Gdynia, Pomeranian, PL, 81-451

 

RWE Offshore Wind Poland sp. z o.o., Warszawa, Gdynia

To start as soon as possible, Full time, Permanent

 

Functional area: Project Development 

 

W związku z dynamicznym rozwojem sektora energetyki wiatrowej do naszego zespołu w Polsce poszukujemy osoby na stanowisko Menadżera ds. Ofertowania, która dołączy do działu morskich farm wiatrowych.

W RWE czeka Cię rozwojowe stanowisko pracy, a twoje codzienne zadania będą związane z nawiązywaniem relacji, aktywnym uczestnictwem w procesie decyzyjnym i wdrożeniowym. Naszym celem jest przesuwanie granic tego, co możliwe. Aby to osiągnąć, potrzebujemy ciekawych świata i zaangażowanych pracowników, którzy chcą stawiać czoła nowym wyzwaniom. Czy szukamy właśnie kogoś takiego, jak Ty?
W RWE będziesz poruszać się w niezwykle ciekawej branży morskiej energetyki wiatrowej, gdzie każdego dnia zmierzysz się z nowymi, ekscytującymi wyzwaniami, dzięki czemu będziesz się rozwijać, osiągać swoje cele, a przy tym także czerpać ze swojej pracy prawdziwą przyjemność.
Dołączając do naszego zespołu, będziesz współpracować z doświadczonymi koleżankami i kolegami o silnej motywacji do działania. Twoja praca będzie w dużej mierze przyczyniać się do budowania pozycji RWE Renewables jako producenta zrównoważonej energii. 

Działamy w międzynarodowym środowisku, więc kandydat na to stanowisko musi być otwarty na regularne podróże służbowe, posługiwać się pewnie językiem angielskim i chcieć wspólnie z nami rozwijać się i tworzyć branżę, która inwestuje w przyszłość.

 

Zakres obowiązków:
•    realizacja procesu opracowania ofert i dokumentacji projektowej w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, aby zapewnić organizacji dostęp do realnych szans biznesowych generujących dodatkową wartość,  
•    koordynacja prac zespołów projektowych w ramach procedury opracowania ofert celem identyfikacji i ustalenia wymaganego zakresu prac ukierunkowanego na osiągnięcie założonych celów w ramach procesów rynkowych, w których firma bierze udział,
•    przygotowanie, kompletowanie i złożenie dokumentacji projektowej zgodnie z konkretnymi wymogami,  
•    opracowanie ekspertyz merytorycznych dotyczących postępowań, w których firma bierze udział.  
•    nadzór nad tym, by składane oferty były zgodne z obowiązującymi regulacjami w zakresie procesów dot. morskiej energetyki wiatrowej.  
•    udział w procesie oceny różnych opcji i taktyk dotyczących procedur przetargowych.  
•    wsparcie innych obszarów działalności i wkład w tworzenie:
-    rejestru założeń projektowych i analiz biznesowych dla projektów na wczesnych etapach rozwoju: 
-    koncepcji morskich farm wiatrowych i ich optymalizacja poprzez zastosowanie różnych opcji projektowych 
•    analizy ryzyk i szans (np. wydawanie zgód, dostęp do sieci elektroenergetycznej) pod kątem porównania perspektywicznych lokalizacji. 
•    promowanie dobrych praktyk w obszarze stosowanych podejść i narzędzi oraz  wdrażanie ich w projektach. 


Profil kandydatki/kandydata:
Praca na tym stanowisku wymaga umiejętności działania w zespole, komunikatywności, dobrej organizacji pracy i silnej motywacji. Idealna kandydatka lub kandydat podziela także naszą pasję do morskiej energetyki wiatrowej! Zapraszamy osoby wszechstronne, które potrafią przekonywać innych i kierują się instynktem biznesowym, zachowując przy tym nutkę elastyczności. 

Od kandydatów oczekujemy również:
•    ukończonych studiów w zakresie zarządzania, na kierunkach inżynierskich, w obszarze energii odnawialnej lub na zbliżonych kierunkach ścisłych oraz potwierdzonego uczestnictwa w konkretnych działaniach o charakterze komercyjnym, 
•    doświadczenia zawodowego przy realizacji projektów wymagających strategicznego myślenia i roli wiodącej  w obszarze rozwoju projektów biznesowych. 
•    umiejętności zarządzania procesem z udziałem wielu interesariuszy, wykazywania się samodzielnością i determinacją w odpowiedzialnym zarządzaniu licznymi projektami jednocześnie oraz przyjmowania odpowiedzialności za ich realizację. 
•    świetnych kompetencji komunikacyjnych, w tym potwierdzonej umiejętności przekonywania, zachęcania do podejmowania wyzwań i budowania zaufania na wszystkich poziomach i stanowiskach w ramach organizacji.
•    umiejętności formułowania rekomendacji i skutecznej realizacji podjętych decyzji w odpowiednich ramach czasowych i w sposób zgodny z procedurami.
•    bezpośrednie doświadczenie w opracowywaniu procedur wdrożenia strategii lub podobnych w zakresie projektów komercyjnych będzie dodatkowym atutem. Dodatkowym atutem będzie także doświadczenie w sektorze morskiej energii odnawialnej. 
•    Pożądane jest też ogólne rozeznanie w obszarze elementów charakterystycznych dla morskiej energetyki wiatrowej, takich jak czynniki kosztowe czy kluczowe szanse i zagrożenia. 
•    Ważnym atutem są także umiejętności i doświadczenie w zakresie samodoskonalenia i poszerzania wiedzy z zakresu zagadnień handlowych, technicznych, prawnych i regulacyjnych. 
•    Oczekujemy elastycznego podejścia do międzynarodowych podróży służbowych. 

 

Praca w biurze w Warszawie lub Gdyni. W pracy posługujemy się na co dzień językiem angielskim, jednak z uwagi na to, że osoba na tym stanowisku będzie funkcjonować na rynku polskim, od kandydatów oczekujemy również biegłej znajomości języka polskiego. Zgłoszenia na to stanowisko prosimy składać w języku angielskim. Znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem,

Aplikacje rozpatrujemy na bieżąco, zachęcamy więc do przesłania zgłoszenia w dowolnym momencie aż do 16.10.2022.

W RWE każdego traktujemy jednakowo i witamy z otwartymi ramionami! Dokładamy wszelkich starań, aby w zespołach w ramach RWE promować różnorodność i równość płci, ponieważ wiemy, że takie działania przekładają się na realne korzyści. Dlatego też interesujesz nas właśnie TY.
 
Oferta:
Czym jest RWE? Jesteśmy globalną spółką, skupiającą się na zrównoważonym rozwoju, dekarbonizacji i innowacjach. Nasz zespół z pasją opracowuje, buduje, zarządza i operuje projektami z obszaru energetyki wiatrowej i słonecznej oraz składowania energii. Jesteśmy częścią grupy działającej w branży energetycznej, która dąży do rozwijania energii odnawialnej i pracujemy ramię w ramię z około 3,5 tysiącem naszych kolegów i koleżanek z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i rejonu Pacyfiku. Innymi słowy, nasza organizacja oferuje swoim pracownikom niezwykłe możliwości rozwoju. Osoba na tym stanowisku sama decyduje o tym, jak wygląda jej zawodowa codzienność. Kulturę naszej organizacji cechuje przedsiębiorczość, otwartość i zaangażowanie. Pracując z nami, wkraczasz na ścieżkę dynamicznej kariery, na której codziennie czekają na Ciebie nowe kontakty, stały rozwój i strategia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The wind power industry is growing and we want to strengthen our team in Poland with a Bid Manager to our offshore department.

At RWE you will have a dynamic job where relationships building, hands-on decision making and progression will be an integrate part of your daily work. Our driving force is to push boundaries which can only be achieved by having curious and dedicated employees with a will to constantly challenge themselves Are you who we are looking for?
At RWE you will have the opportunity to work in the exciting business of offshore wind power, where every day will present new and interesting challenges which will help you grow and reach your goals and hopefully having fun throughout the way. As a member of our team you will work together with motivated and knowledgably colleagues where your contribution will be an important part of RWE Renewables' journey for a sustainable energy production. 

We work in an international context which requires regular travel, with English as a business language and are we now looking for you who want to develop with us in an industry that invests for the future.

 

Responsibilities:
•    Lead and implementing bid preparation offshore wind process to ensure the business wins deliverable and value accretive options.  
•    Co-ordinate across the project team the Bid Preparation Process to identify and determine the required programme of work against bid success factors. 
•    Prepare, manage and submit project documentation  targeted towards specified requirements.  
•    Develop subject matter expertise on the auction rules.  
•    Ensure bid submissions achieve compliance with the particular offshore wind processes regulations.  
•    Contribute to the appraisal of different bid options and tactics.  
•    Support other business areas and contribution to:
-  project assumption book and business case for early development projects: 
-   optimal wind farm concept selection and optimization through design options 
•    Risk and opportunity analysis(e.g. permitting, grid access)  to enable comparison of prospective sites. 
•    Ensure best practice approaches, tools are shared across and transferred into bid projects.  

This is an exciting role within RWE and the successful applicant will be a key member of a company with ambitious growth targets. We are offering you, a self-confident and independent business development Bid Manager the possibility to leverage your existing skill-sets to further enhance the capabilities of RWE Renewables in the highly competitive area of offshore wind.  


Your profile:
To thrive and succeed in this team-focused and fun job, we believe that you are communicative, structured and driven and that you of course share our passion for wind power! In addition, you should be an all-round artist with a personal impact and a commercial mind topped off with a little flexibility. 

We also think you have:
•    Degree in business administration, engineering, renewable energy or similar numeric subject is expected alongside a proven background in meaningful commercial activities.  
•    Track record of relevant professional experience in projects which should include strategy thinking and leading work within business development projects.  
•    manage multiple stakeholders and the confidence and determination to take responsibility and ownership of multiple projects at any one time. 
•    Excellent communication skills with proven ability to persuade, challenge and build credibility at all levels, across functions of the business.
•    Ability to make recommendations and implement decisions effectively in a manner consistent with sound bid management principles, and in a timely manner
•    Hands-on experience devising the implementation of strategies or similar within commercial projects is desirable. Previous experience within the offshore renewable energy industry is advantageous.  
•    General understanding of the components of offshore wind assets including cost drivers and key risks and opportunities is desirable.  
•    Skills and experience with own learnings across commercial, technical, legal and policy fields is desirable.  
•    A flexible approach as some international travel can be expected.  

You will be based in Warszawa or Gdynia. Our business language is English, but since you will mainly work in Poland and hence, you must be fluent in Polish in addition to English. Other language skills are an advantage. Please however apply in English. 

We handle applications on an ongoing basis, so feel free to apply for the position as soon as possible but latest 16.10.2022.

Everyone is equally different and everyone is welcome at RWE! At RWE, we work actively for increased diversity and gender equality, because we know that it gives good results. That's why YOU are interesting to us.
 
We offer

Who is RWE? We’re a global company committed to sustainability, decarbonization, and innovation. Our team is passionate about developing, building, owning, and operating wind, solar and energy storage projects. We are part of an energy group with high ambitions for renewable energy and we are in the starting pits for our journey together with approximately 3,500 colleagues in Europe, North and South America, Asia and the Pacific. In other words, there are good opportunities to develop further within the organization. In your role, you have great freedom to set up your work in the way that suits you. Our culture is characterized by entrepreneurship, openness and commitment. With us, you get a dynamic job where relationships, development and strategy will become an even bigger part of your everyday life.


Promoting diversity (40x40) special offers for parents & children (40x40) flexible working times (40x40) company pension scheme (40x40) health services (40x40) staff events (40x40) training/human resources development (40x40) career promotion (40x40) support of extra-occupational studies (40x40) attractive remuneration (40x40) social commitment (40x40) good transport connection (40x40) 

rwe.com/career

Apply now with just a few clicks: ad code 76520, application deadline 11/12/2022.

Any questions? Sylwia Szymanska, s.szymanska@rwe.com

 

We look forward to meeting you!

 

We value diversity and therefore welcome all applications, irrespective of gender, disability, nationality, ethnic and social background, religion and beliefs, age or sexual orientation and identity.

 

Of course, you can find us on LinkedIn, Twitter and Xing, too.

 

RWE represents change, innovation and sustainability. As one of the world’s leading generators of electricity from renewable energy sources, we aim to be carbon-neutral by 2040 and to enable a sustainable life for people around the world. To achieve this, we are looking for dynamic and motivated people to join us in creating a sustainable and secure energy future.

 

RWE Renewables GmbH, based in Essen, Germany, is RWE’s youngest subsidiary and one of the world’s leading companies in the field of renewable energies. With an international team of around 3,500 employees, we are drivers of the energy transition – and provide electricity for a sustainable life. Our total capacity of more than 9 gigawatts results from onshore and offshore wind parks, photovoltaic plants and battery storage. We focus on growth: on the American continent, on the European core markets and on new markets in the Asia-Pacific region.


Job Segment: Sustainability, Business Development, Compliance, Wind Energy, Engineer, Energy, Sales, Legal, Engineering